Dasar Privasi

Kami menasihati anda supaya membaca, selain dari penggunaan, terma dan syarat penggunaan laman web kami.

Umum

Di Lif Elit, kami tahu bahawa privasi adalah penting. Dasar Privasi ini digunakan untuk semua produk, perkhidmatan dan laman web ditawarkan oleh Lif Elit atau syarikat subsidiari atau bersekutunya. Dasar Privasi kami direka untuk berkomunikasi amalan kami berkenaan pengumpulan, penggunaan dan pembongkaran maklumat yang anda boleh sediakan melalui laman web Lif Elit atau cara lain. Apabila anda gunakan laman web ini, anda setuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan pembongkaran maklumat berdasarkan Dasar Privasi ini.

Kaedah kami mengumpul maklumat

Beberapa kawasan laman web tersebut memerlukan anda untuk hantarkan maklumat secara aktif untuk anda mendapat kelebihan daripada ciri-ciri khusus (seperti jaringan perkhidmatan atas talian kami) Beberapa maklumat ini boleh menjadi peribadi (maklumat yang boleh dikenal pasti secara unik dengan anda, seperti nama penuh anda, nama ayah, tarikh lahir, PAN, nombor panggilan, etc). Maklumat juga dikumpulkan tanpa disediakan oleh anda secara aktif, melalui penggunaan pelbagai teknologi dan kaedah seperti alamat Protokol Internet (IP) dan kuki.

Kaedah-kaedah ini tidak mengumpul atau menyimpan maklumat kewangan. Satu alamat IP adalah nombor yang diberikan kepada komputer anda oleh Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP) anda, supaya anda boleh mengakses Internet. Ia secara umumnya dikenali sebagai maklumat bukan peribadi yang boleh dikenalpasti, kerana dalam kebanyakan kes dimana alamat IP adalah dinamik (berubah setiap kali anda sambung ke Internet), berbanding dengan statik (unik untuk komputer khusus pengguna).

“Kami gunakan alamat IP anda untuk mengetahui masalah dengan server kami, melaporkan maklumat agregat, dan mengenalpasti laluan terpantas untuk komputer anda gunakan ketika bersambung ke laman web kami, dan untuk menguruskan dan menambahbaik laman web ini.

Pengawasan Emel

Kami mungkin mengawasi komunikasi emel dengan Lif Elit (ini termasuk mana-mana staf Lif Elit). Setiap pengawasan akan mengikut ketetapan undang-undang.

Statistik Laman Web

Kami gunakan log fail yang dikeluarkan oleh server laman web kami untuk menganalisis penggunaan dan statistik laman web tetapi fail-fail tersebut tidak mengenalpasti mana-mana maklumat peribadi. Analisis log fail membantu kami memahami corak penggunaan pada laman web kami dan untuk membuat penambahbaikan terhadap perkhidmatan kami.

Pembongkaran

Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, kami mungkin menggunakan maklumat yang anda berikan melalui laman-laman atau sebaliknya untuk meningkatkan kandungan, untuk menyesuaikan laman web untuk pilihan anda, untuk menyampaikan maklumat kepada anda (jika anda telah meminta ia), untuk tujuan pemasaran dan penyelidikan dalaman, dan bagi maksud yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami tidak mendedahkan sebarang maklumat yang anda berikan melalui laman web kami kepada mana-mana pihak ketiga atau jabatan-jabatan kerajaan yang lain kecuali di mana: – Pendedahan yang perlu untuk memenuhi kewajipan perkhidmatan kami kepada anda di mana kita akan memerlukan pihak ketiga untuk bersetuju untuk merawatnya mengikut dengan Dasar Privasi ini.

-Diperlukan oleh undang-undang, mahkamah perintah, atau peraturan-peraturan kerajaan.

-Anda memberikan kami kebenaran untuk berbuat demikian.

-Kita perlu menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan, termasuk penyiasatan pencerobohan yang mungkin berlaku.

-Kita perlu mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani penipuan, keselamatan atau teknikal.

Akses kepada dan pembetulan maklumat peribadi

Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah mengikut kewajipan undang-undang kami untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi dalam pemilikan kami yang anda serahkan melalui laman web ini.

Keselamatan

Lif Elit mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk melindungi kerahsiaan maklumat pembayar cukai. Kami mengambil segala langkah yang munasabah untuk melindungi sebarang maklumat yang anda hantar melalui laman web kami, secara dalam talian dan luar talian, mengikut undang-undang yang berkaitan di Malaysia. Kita mengambil semua langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda seperti yang anda menghantar maklumat anda dari komputer anda ke laman web kami dan untuk melindungi maklumat tersebut bagi kehilangan, salah guna, dan akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan. Kami menggunakan teknologi untuk melindungi data anda, dan mengendalikan standard keselamatan yang ketat untuk mengelakkan sebarang capaian yang tidak dibenarkan kepadanya.

Di mana anda menggunakan kata laluan, nombor ID, atau lain-lain ciri-ciri akses khas pada laman web ini, anda juga mempunyai tanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi mereka.

Pautan ke laman web lain

Laman web ini mengandungi pautan dan rujukan kepada laman web lain. Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada laman-laman web dan kami menggalakkan anda untuk membaca Dasar Privasi bagi setiap laman web yang anda lawati.

Pemberitahuan perubahan kepada Dasar Privasi kami

Kami akan menyiarkan butir-butir apa-apa perubahan kepada Dasar Privasi kami di laman web untuk membantu memastikan anda sentiasa mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam apa keadaan tertentu, kita berkongsi dengan pihak lain.

Choose another country or region to see content specific to your location.